Tramwaje Elbląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

A.  DANE PODMIOTU

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000095436

Siedziba i adres : ul. Browarna 91, 82-300 Elbląg ;       

NIP   578-000-50-49

REGON 170166786

tel. +48 (55) 239 69 00

fax  +48 (55) 234 85 77

e-mail: tramwaje@elblag.com.pl

www.tramwaje.elblag.pl


B. ORGANY SPÓŁKI

1.  Zgromadzenie Wspólników

2.  Zarząd

3.  Rada Nadzorcza

 

Ad. 1.  Zgromadzenie Wspólników

Jeden wspólnik - Gmina Miasto Elbląg – 100% udziałów

 

Ad. 2.  Zarząd  – organ uprawniony do reprezentacji

Zarząd Spółki – sposób reprezentacji: jednoosobowo

Dyrektor Zarządu – Andrzej Sawicki

 

Prokurenci:

Tomasz Świętoń

 

Ad 3.  Rada Nadzorcza – organ nadzoru

1. Marek Chądzyński

2. Małgorzata Osadowska

3. Bogdan Włodarczyk

 

C.  STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA KAPITAŁU

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 83.581.500,00 zł i dzieli się na 167.163 udziałów po 500,00 zł każdy. Całość udziałów (100%) należy do Gminy Miasta Elbląg.