Wyspa Spichrzów – nowe rozwiązania i ciągłość historyczna

konkurs
W Ratuszu Staromiejskim rozstrzygnięty został dziś konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania Wyspy Spichrzów w Elblągu.

Do konkursu wpłynęło 27 prac z całej Polski. Prace te nie są jednak gotowymi pomysłami czy konkretnymi projektami. Pokazują one natomiast co może się znaleźć na Wyspie Spichrzów i w jakich proporcjach. Najlepsze pomysły mają być początkiem zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Wyspy Spichrzów.

Komisja konkursowa, w której  zasiedli elbląscy i gdańscy architekci, przedstawiciele Urzędy Miejskiego i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Elblągu, zebrała się 3 razy. Jak podkreślała przed ogłaszaniem werdyktu dr inż. arch. Gabriela Rembarz – prace były bardzo ciekawe i zróżnicowane ,co jest szczególnie ważne przy tego typu ideowych konkursach. Nie ma jednego planu odbudowy Wyspy i trzeba znaleźć dla niej nowy klucz, szczególnie w warunkach ekonomicznych. Zasadą ma być zwrócenie zabudowy Wyspy w kierunku rzeki.

Wyniki konkursu odczytał Jerzy Wilk prezydent Elbląga. Nie przyznano pierwszego miejsca, ponieważ żadna z prac nie osiągnęła przy ocenie wymaganego pułapu 200 punktów, kolejne miejsca to:

Wyniki głosowania:

Nie przyznano I miejsca.

autorzy: Forum Architekci Lose Goncerzewicz S.J. - Wrocław -  laureat II miejsca
autor: Tomasz Głębowski - Warszawa - laureat III miejsca

autor: Klaudia Fiegler i Damian Serwata - Orzesze - laureat wyróżnienia
autor: Maciej Mazur i Marcin Witosławski - Gdańsk - laureat wyróżnienia

autor: Krzysztof Moskała - Warszawa - wzmianka honorowa
autor: Agnieszka Bajer i Paulina Bednarz - Wiśniowa - wzmianka honorowa
autor: Marcin Wierzbicki - Wrocław - wzmianka honorowa

Szczegóły konkursu dostępne – tutaj

konkurs
konkurs
konkurs