Informacja o naborze wniosków o wydanie rekomendacji

Informacja o ogłoszeniu naboru wniosków o wydanie rekomendacji dla Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg oraz dla Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT bis Elbląg.
Więcej informacji można uzyskać na stronach: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/42526 oraz http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/42525