Nabór wniosków

Uprzejmie informujemy, że jest prowadzony nabór wniosków dla Poddziałania 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/41383