Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT

Informujemy, że jest prowadzony nabór wniosków dla Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg oraz dla Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT bis Elbląg. Więcej informacji można uzyskać na stronach: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/40433 oraz http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/40432.

Informujemy, że jest prowadzony nabór wniosków dla Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg

oraz dla Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT bis Elbląg. Więcej informacji można uzyskać na stronach: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/40433 oraz http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/40432.