Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie z Poddziałania 9.1.2

Na podstawie Uchwały nr 1/2021 Komitetu Sterującego Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 stycznia 2021 r. oraz Regulaminu konkursu nr RPWM.09.01.02-IZ.00-28-002/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020, Związek ZIT w ramach EOF ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot.
zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania
9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim  obszarze funkcjonalnym Elbląga(schemat B) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

 Działanie/Podziałanie RPO WiM 2014-2020:

9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (schemat B)

 

Nr konkursu:RPWM.09.01.02-IZ.00-28-002/21

Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach EOF:

od 7 do 21 grudnia 2021 r.

Sposób i miejsce składania wniosków:

Wniosek o wydanie rekomendacji dla projektu, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu wydawania rekomendacji, należy złożyć w 2 egzemplarzach w formie papierowej w siedzibie Referatu
ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1,
Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego), II piętrop. 22 w godzinach pracy: poniedziałek 7:30 – 15:30, wtorek 7:30 – 16:30, środa 7:30 – 15:30, czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:30, w terminie określonym w ogłoszeniu
(decyduje data wpływu – wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane). Wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę oraz Partnera (jeśli dotyczy). Jeśli zaistnieje taka konieczność, wniosek może być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione przez Wnioskodawcę.                                      

Sposób rozstrzygnięcia:wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych nastąpi na podstawie procedury przyjętej Uchwałą nr 1/2021 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dnia 21 stycznia 2021 r.

Kontakt:Referat ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1 Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego), II piętro p. 22, tel. 55 239 33 26, 55 239 33 66 e-mail: >Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Link do ogłoszenia: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/66515.