Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie z Poddziałania 2.4.2

Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie z Poddziałania2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg w ramach konkursu nr: RPWM.02.04.02-IZ.00-28-001/21.
http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/66073