Komunikat o zmianie regulaminu wydawania rekomendacji Związku ZIT dla projektów ubiegających się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (schemat B) Regionalnego Programu Op

Komunikat o zmianie regulaminu wydawania rekomendacji Związku ZIT dla projektów ubiegających się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (schemat B) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (nr konkursu RPWM.09.01.02-IZ.00-28-001/21). Link do materiałów