Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie z Działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis w ramach konkursu nr: RPWM.08.02.00-IZ.00-28-001/21

Na podstawie Uchwały nr 13/2019 Komitetu Sterującego Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 30 września 2019 r. oraz Regulaminu konkursu nr RPWM.08.02.00-IZ.00-28-001/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Związek ZIT w ramach EOF ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


 
Działanie/Podziałanie RPO WiM 2014-2020:
8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis

 

Nr konkursu: RPWM.08.02.00-IZ.00-28-001/21

Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach EOF:
od 11 do 25 stycznia 2021 r.
 
Sposób i miejsce składania wniosków:
Wniosek o wydanie rekomendacji dla projektu, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu wydawania rekomendacji, należy złożyć w 2 egzemplarzach w formie papierowej w siedzibie Referatu
ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego), II piętro p. 22 w godzinach pracy: poniedziałek 7:30 – 15:30, wtorek 7:30 – 16:30, środa 7:30 – 15:30, czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:30, w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu – wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane). Wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę oraz Partnera (jeśli dotyczy). Jeśli zaistnieje taka konieczność, wniosek może być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione przez Wnioskodawcę.                                        

Sposób rozstrzygnięcia: wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych nastąpi na podstawie procedury przyjętej Uchwałą nr 13/2019 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dnia 30 września 2019 r.
 
Kontakt: Referat ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1 Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego), II piętro p. 22, tel. 55 239 33 26, 55 239 33 66 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/61201