Zakończył się proces wydawania rekomendacji Związku ZIT dla Poddziałania 2.4.2 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT bis Elbląg

19 czerwca 2020 r. Komitet Sterujący Związku ZIT przyjął uchwały w sprawie wydania rekomendacji dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg RPO WiM na lata 2014 – 2020. Rekomendacje uzyskały: Powiat Elbląski dla projektu „Plastyk zawód z przyszłością” (nr konkursu RPWM.02.04.02-IZ.00-28-001/20) oraz Gmina Miasto Elbląg dla projektu „Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu” (nr konkursu RPWM.02.04.02-IZ.00-28-002/20).