Zakończył się proces wydawania rekomendacji Związku ZIT dla Poddziałania 4.4.2 – Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis

17 kwietnia 2020 r. Komitet Sterujący Związku ZIT podjął uchwałę w sprawie wydania rekomendacji dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląg – ZIT bis RPO WiM 2014 – 2020. Rekomendację uzyskała Gmina Miasto Elbląg dla projektu pn. „Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym”.