Zakończył się proces wydawania rekomendacji Związku ZIT dla Działania 8.2 – Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląg – ZIT bis

12 grudnia 2019 r. Komitet Sterujący Związku ZIT Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego przyjął uchwałę w sprawie wydania rekomendacji dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląg – ZIT bis – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Rekomendacje uzyskały: Gmina Miasto Elbląg dla projektu „Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu” oraz Gmina Tolkmicko dla projektu: „Rewitalizacja budynku przy ul. Portowej 4 w Tolkmicku”.