Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT

Informujemy, że w dniach 6 – 20 maja 2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla wnioskodawców ubiegających się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/53551