Zakończył się proces wydawania rekomendacji Związku ZIT dla poddziałania 9.1.2 – schemat A (infrastruktura ochrony zdrowia) RPO WiM 2014 – 2020

10 kwietnia 2019 r. Komitet Sterujący Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego przyjął uchwałę w sprawie wydania rekomendacji dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (schemat A) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Rekomendacje uzyskały dwa podmioty: PERFEKT DENT CENTRUM STOMATOLOGICZNE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu oraz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE „MIKRO NET” s. c. w Elblągu.