Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014

Na podstawie Uchwały nr 24/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 30 listopada 2016 r. oraz regulaminu konkursu nr RPWM.09.01.02-IZ.00-28-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Związek ZIT w ramach EOF ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (schemat A) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.


Działanie/Podziałanie RPO WiM 2014 – 2020:
9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (schemat A)

Nr konkursu:
RPWM.09.01.02-IZ.00-28-001/19

Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach EOF:
od 14 do 28 marca 2019 r.

Sposób i miejsce składania wniosków:
Wniosek o wydanie rekomendacji dla projektu, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu wydawania rekomendacji, należy złożyć w 2 egzemplarzach w formie papierowej w siedzibie Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego), II piętro p. 22 w godzinach pracy: poniedziałek 7:30 – 15:30, wtorek 7:30 – 16:30, środa 7:30 – 15:30, czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:30, w terminie określonym
w ogłoszeniu (decyduje data wpływu – wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane). Wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę oraz Partnera (jeśli dotyczy). Jeśli zaistnieje taka konieczność, wniosek może być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione przez Wnioskodawcę.

Sposób rozstrzygnięcia: wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych nastąpi na podstawie procedury przyjętej Uchwałą nr 24/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dnia 30 listopada 2016 r.
Kontakt: Biuro ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1 Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego), II piętro p. 22, tel. 55 239 33 26, 55 239 33 66,
e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/52666