Wsparcie w ramach Pomocy Technicznej RPO WiM 2014 – 2020 na rok 2019

Pod koniec 2018 r. pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim będącym Instytucją Zarządzającą RPO WiM 2014 – 2020 a Gminą Miasto Elbląg reprezentującą Związek ZIT, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1”.

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania instrumentu ZIT” (bis) Elbląga m. in.: poprzez umożliwienie funkcjonowania Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych usytuowanego w strukturze Urzędu Miejskiego w Elblągu
a odpowiedzialnego za obsługę administracyjną i merytoryczną Związku ZIT, w tym Komitetu Sterującego będącego organem decyzyjnym.

Wartość projektu wynosi 282 158,57 PLN, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 85% tj. 239 834,78 PLN. Okres realizacji projektu to 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.