Zakończył się proces wydawania rekomendacji Związku ZIT dla działania 8.2 (rewitalizacja) RPO WiM 2014 – 2020.

11 grudnia 2018 r. Komitet Sterujący Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego przyjął uchwałę w sprawie wydania rekomendacji dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Rekomendację uzyskała Gmina Młynary.