Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląga na lata 2021– 2028

Dokumenty do pobrania:

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2021/435/

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2021/436/