Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 dla miasta Elbląga

okladka

okladka - okladka
Wieloletni plan inwestycyjny (WPI) to jeden z podstawowych dokumentów strategicznych Gminy Miasta Elbląg. WPI zawiera listę uporządkowanych zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013 wraz z ich zakresem rzeczowym i wskazanymi źródłami finansowania.

Wieloletni plan inwestycyjny 2007-2013

Uchwała do wieloletniego planu inwestycyjnego

WPI wyciąg