TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

MIESIĄC PAŻDZIERNIK 2021 R.
Wypłata na rachunki bankowe:
1.    świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus):
-    21.10.2021
-    29.10.2021
2.    świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
-    22.10.2021
-    29.10.2021
Wypłata w kasach Urzędu Pocztowego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) – od 26.10.2021 do 29.10.2021