TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

MIESIĄC STYCZEŃ 2020 R.

Wypłata na rachunki bankowe:
1.    świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus):
-    23.01.2020
-    31.01.2020

2.    świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
-    24.01.2020
-    31.01.2020

Wypłata w kasach Urzędu Pocztowego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) – od 28.01.2020 do 31.01.2020