TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

MIESIĄC LIPIEC  2020 R.

Wypłata na rachunki bankowe:
1.    świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus):
-    23.07.2020
-    31.07.2020

2. świadczenie dobry start (300+):
-    24.07.2020
-    27.07.2020
-    31.07.2020

2.    świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
-    24.07.2020
-    31.07.2020

Wypłata w kasach Urzędu Pocztowego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) – od 28.07.2020 do 31.07.2020

MIESIĄC KWIECIEŃ 2020 R.


Wypłata na rachunki bankowe:

1.      świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus):

Ø  22.04.2020

Ø  30.04.2020

 

2.      świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

Ø  23.04.2020

Ø  30.04.2020

Wypłata w kasach Urzędu Pocztowego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) – od 27.04.2020 do 30.04.2020