Informacja dla przedsiębiorców

Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom, że wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne.