Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu

Gmina Miasto Elbląg jest Beneficjentem projektu pn. „Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi priorytetowej 7: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałania 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli. Wdrożenie nowych nowe e-usług publicznych, ma na celu ułatwienie wzajemnej komunikacji pomiędzy mieszkańcami Elbląga, a Urzędem Miejskim.

Projekt umożliwia prowadzenie dokumentacji w wersji elektronicznej, a także poprzez nowoczesny portal internetowy współpracę z elektroniczną platformą usług publicznych i  dwustronną komunikację z klientami Urzędu.
W dniu dzisiejszym każdy elblążanin mając profil zaufany lub podpis cyfrowy, a także dostęp do Internetu  może za pomocą e-formularzy zamieszczonych na portalu urzadonline.umelblag.pl załatwić sprawy bez konieczności wizyt
w siedzibie Urzędu.
Spis spraw, które można załatwić przez Internet:
•    Wniosek o ustalenie, odtworzenie treści aktu zgonu,
•    Wniosek o wydanie zaświadczenia podatkowego,
•    Zaświadczenie o zdolności prawnej do ślubu za granicą,
•    Wniosek o ustalenie, odtworzenie treści aktu urodzenia,
•    Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego,
•    Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcych państw,
•    Wniosek o ustalenie, odtworzenie treści aktu małżeństwa,
•    Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,
•     Zaświadczenie o zameldowaniu wymeldowaniu z bazy danych ewidencji ludności miasta Elbląg,
•    Zaświadczenie z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
•    Zaświadczenie o posiadaniu prawa jazdy,
•    Wydzierżawienie nieruchomości,
•    Wniosek o wydanie zaświadczenia o cenie sprzedaży,
•    Zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników,
•    Wniosek o zamówienie wtórnika tablicy rejestracyjnej,
•    Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa sporządzonego za granica,
•    Wniosek o przyznanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie,
•    Zawiadomienie o zbyciu pojazdu,
•    Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
•    Wydawanie zezwoleń na sprzedaż - podawanie napojów alkoholowych,
•    Wydawanie zezwoleń na sprzedaż - podawanie napojów alkoholowych – Gastronomia,
•    Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej,
•    Wydanie dowodu osobistego przed ukończeniem 18 roku życia,
•    Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego,
•    Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych przyjęć (catering),
•    Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
•    Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
•    Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych,
•    Wymiana dowodu osobistego,
•    Uprawnienia dla diagnostów do wykonywania badań technicznych,
•    Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów, wykładowców,
•    Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy prowadzącego stacje kontroli pojazdów,
•    Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów,
•    Wnioski w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,
•    Wniosek o wydanie wypisów i wyrysów,
•    Zgłoszenie prac geodezyjnych.

Całkowita wartość projektu: 3 526 580,99 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 995 893,83 PLN
Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Elbląg