Biuro Zamiany Mieszkań

W Urzędzie Miejskim w Elblągu funkcjonuje Biuro Zamiany Mieszkań, do którego mogą zgłaszać się osoby chcące zamienić mieszkanie na większe, mniejsze, o wyższym lub niższym standardzie – tańsze w kosztach utrzymania, położone na wyższej lub niższej kondygnacji.
Do zamiany można zgłaszać mieszkania komunalne jak również mieszkania będące w dyspozycji innych właścicieli, na opracowanym w tym celu druku „oferty zamiany mieszkania”.
Druk oferty można pobrać ze strony internetowej www.bzm.umelblag.pl. jak również osobiście w Referacie Spraw Mieszkaniowych Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji tut. Urzędu.
Pisemnie zgłoszone oferty są bezpłatnie umieszczane na stronie internetowej Urzędu, w Bazie Zamiany Mieszkań, pod wyżej wskazanym adresem.
Wszelkich informacji w sprawie, można uzyskać w pokoju nr 125 Urzędu Miejskiego przy ulicy Łączności 1 w Elblągu lub pod numerem telefonu 55 239- 31 -79.