Konsultacje drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Informujemy, że od 30 lipca do 15 września 2021 r. trwają konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Jest to drugi etap konsultacji społecznych w/w dokumentu. Efektem uwag zgłoszonych na tym etapie konsultacji będzie opracowanie ostatecznej wersji Planu i przekazanie go, pod koniec roku, do Komisji Europejskiej.

Zgłaszanie uwag/opinii do projektu Planu odbywa się poprzez specjalnie dedykowaną stronę internetową poświęconą przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: https://gov.pl/web/wprpo2020, na której znajduje się webankieta: #konsultacje .

Informacja o trwających konsultacjach zamieszczona jest m.in. na stronie głównej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo