Programy realizowane ze środków budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.

Gmina Miasto Elbląg otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach modułu 3 - organizacja stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Gmina Miasto Elbląg przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.

W okresie od lipca 2021r. do grudnia 2021r., Gmina Miasto Elbląg realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Gmina Miasto Elbląg otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Programu Rządowego „Aktywna Tablica”.

Gmina Miasto Elbląg otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach modułu 3 - organizacja stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, wieloletniego rządowego programu „Posiłek w Gmina Miasto Elbląg otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Programu Rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.0. na lata 2021-2025 - Priorytet 3.