powszechny spis rolny 2020

powszechny spis rolny 2020

Szanowni Państwo

Informuję, iż 1.10.2010 r. rozpoczęła się Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020 – loteria dla użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020, którzy dokonali samospisu w aplikacji spisowej. W ramach loterii odbędą się trzy losowania, w każdym są do wygrania atrakcyjne nagrody.

Więcej informacji: https://loteria.spisrolny.gov.pl


Od 1 września w całym kraju ruszył Powszechny Spis Rolny 2020 przeprowadzany przez Główny Urząd Statystyczny.

To najważniejsze badanie wsi i jej mieszkańców przeprowadzane raz na 10 lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Spis potrwa do końca listopada, a udział w nim jest OBOWIĄZKOWY.

Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne zarówno osób fizycznych (tj. gospodarstwa indywidualne) jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:

 • osoby kierującej gospodarstwem rolnym,
 • położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
 • osobowości prawnej,
 • typu własności użytków rolnych,
 • produkcji ekologicznej,
 • rodzaju użytkowanych gruntów,
 • powierzchni zasiewów według upraw,
 • powierzchni nawadnianej,
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
 • rodzaju budynków gospodarskich,
 • wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Podstawową metodą zbierania danych będzie samospis internetowy.
Do tego służy interaktywna aplikacja formularzowa dostępna na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

https://psr2020.spis.gov.pl

Rolnicy, którzy nie posiadają dostępu do internetu mogą udać się do Urzędu Miejskiego w Elblągu, gdzie przygotowane są stanowiska komputerowe.

W celu skorzystania z komputerów urzędu prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

55/239-31-14             55/239-30-97                   55/239-30-95


Można się też będzie spisać przez telefon dzwoniąc na

INFOLINIĘ SPISOWĄ 22 279 99 99 wew. 1, wybierając opcję "Spisz się przez telefon".

Jeżeli użytkownik gospodarstwa rolnego nie spisze się samodzielnie, zgłosi się do niego rachmistrz spisowy.

Rachmistrze spisowi pracować będą w okresie od 01.10. 2020 r. do 31.11.2020 r.

UWAGA
Osoby wykonujące prace spisowe – rachmistrze terenowi – legitymować się będą identyfikatorem wystawionym przez Główny Urząd Statystyczny.
Rachmistrz będzie wykorzystywać urządzenie mobilne wyposażone w specjalne oprogramowanie do realizacji wywiadów.
Na rachmistrza nałożony jest obowiązek przestrzegania tajemnicy statystycznej. Ankieter zna istotę tajemnicy statystycznej i sankcje za jej niedotrzymanie.

Rachmistrz nie zbiera pieniędzy i nie prosi o dokonanie żadnej wpłaty na rachunek bankowy, nie pyta także o numer Państwa konta. Wszelkie próby podszywania się pod rachmistrzów prosimy zgłaszać na numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki policji.

Ulotka do pobrania