Informacja Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o.

W związku z panującą epidemią koronawirusa w trosce o zdrowie i życie mieszkańców oraz pracowników Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. informuję o zamknięciu z dniem 30 marca 2020 roku Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz o wstrzymaniu możliwości wejścia na teren zakładu do odwołania.
Kontakt z pracownikami Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. ul. Mazurska 42 będzie możliwy drogą telefoniczną, pocztą tradycyjną oraz elektroniczną.