INFORMACJA DLA OSÓB AKTUALNIE POBIERAJĄCYCH 500 PLUS

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze (500 PLUS) na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.