Nowe harmonogramy odbierania odpadów komunalnych

Od dnia 1 stycznia 2019 r. odpady komunalne
-       z sektora 1,3 i 4 będą odbierane przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1,
-       z sektor 2 i 5 przez firmę CLEANER Zakład Sprzątania spółka jawna M. Bukowski, G. Misiewicz w Elblągu ul. Mazurska 10
Harmonogramu odbioru odpadów dostępne są pod adresem:

Sektor 1,3 i 4 – EPGK http://www.epgk.pl/37-strona,harmonogramy-odbioru.html

Sektor 2 i 5 Cleanerhttp://cleaner.pl/pl/gospodarka-odpadami.html