Jak złożyć wniosek on-line o świadczenie Dobry Start i Rodzina 500+

1) Wniosek on-line o świadczenie Dobry Start
https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/jak-zlozyc-wniosek-o-dobry-start-online/

2) Wniosek on-line o świadczenie Rodzina 500+
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/