Informacja (500 Plus i Dobry Start)

OSOBY, KTÓRE ZAMIESZKUJĄ NA TERENIE MIASTA ELBLĄG
wypełniając wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) w rubryce: nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia powinny wskazać:
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
UL. ŁĄCZNOŚCI 1

OSOBY, KTÓRE ZAMIESZKUJĄ NA TERENIE MIASTA ELBLĄG
wypełniając wniosek o świadczenie „Dobry Start” w rubryce: nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia powinny wskazać:
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
UL. ŁĄCZNOŚCI 1