Ważne informacje

Departament Gospodarki Miasta Urzędu Miejskiego w Elblągu przypomina, że corocznie w terminie: od 1 kwietnia do 31 maja, a w uzasadnionych przypadkach w miarę potrzeby również w innych terminach, należy wykonać deratyzację.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2021/2022

WAŻNA INFORMACJA !

Wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2021/2022 o ustalenie prawa do:

·       zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

·       świadczeń z funduszu alimentacyjnego

·       specjalnego zasiłku opiekuńczego

można składać:

·       od 1 lipca 2021 r. – drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia – empatia.mrpips.gov.pl

·       od 1 sierpnia 2021 r. - w wersji papierowej

Informacja o terminach składania i rozpatrywania wniosków

1.     ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO;

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY;

(okres zasiłkowy trwa od 1.11.2021 do 31.10.2022)

MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN WYDANIA DECYZJI ORAZ WYPŁATY ŚWIADCZENIA

od 1 lipca - tylko elektronicznie

od 1 sierpnia do 31 sierpnia - w wersji papierowej

do 30 listopada

od 1 września do 31 października

do 31 grudnia

od 1 listopad do 31 grudnia

do 29 lutego

2.     ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

(okres świadczeniowy trwa od 01.10.2021 do 30.09.2022)

MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN WYDANIA DECYZJI ORAZ WYPŁATY ŚWIADCZENIA

od 1 lipca – tylko elektronicznie

od 1 sierpnia do 31 sierpnia – w wersji papierowej

do 31 października

od 1 września do 30 września

do 30 listopada

od 1 października do 31 października

do 31 grudnia

od 1 listopada do 30 listopada

do 31 stycznia

od 1 grudnia do 31 stycznia

do 28 lutego