Miasto

W dniu dzisiejszym pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych sprawdzają sprawność techniczną urządzeń alarmowych poprzez przeprowadzenie głośnych kilkunastosekundowych prób syren. Syreny z terenu miasta Elbląga uruchamiane są pojedynczo.
Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń, krótkie kilkunastosekundowe dźwięki syren nie są ujęte w sposobach ogłaszania jakiegokolwiek alarmu i nieoznaczają one jakiegokolwiek zagrożenia.

Tomasz Lewandowski Wiceprezydent Elbląga zwrócił się z wnioskiem do przewodniczącego Rady Nadzorczej Zarządu Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. o zwołanie posiedzenia Rady w celu podjęcia uchwały o ogłoszenie konkursu, w wyniku którego wyłoniony zostanie nowy zarząd ZKM.
Posiedzenie odbędzie się w najbliższą w środę 03.08.