Miasto

Prezydent Witold Wróblewski wziął udział w uroczystości  wręczenia weteranom wojennym medali „70 lat Zwycięstwa w wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941- 1945”. Medale zostały wręczone przez Konsula Federacji Rosyjskiej w Gdańsku. Otrzymało je prawie 60 osób.

Budżet Obywatelski przyjął się w Elblągu na dobre. Co roku angażuje liczne grupy mieszkańców, to oni najpierw zgłaszają swoje pomysły, a potem głosują na te zadania, które w pierwszej kolejności powinny doczekać się realizacji. Dziś w Urzędzie Miejskim z udziałem Witolda Wróblewskiego prezydenta Elbląga zainaugurowana została kampania informacyjna dotycząca czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Informujemy, iż z dniem 1 czerwca 2015 roku zadania PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, dotyczące refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych, przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej realizowane będą przez Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, przy ul. Saperów 24, I piętro, pokój nr 108 , tel. (55) 237 67 60 lub (55) 237 67 27.

Oddział w Elblągu zaprasza na „Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych”. 20 maja 2015 roku (środa) w godzinach od 9.00 do 14.00 w Sali Obsługi Klientów  przy ul. Teatralnej 4 w Elblągu odbędzie się kolejna edycja „Dnia Otwartego dla Osób Niepełnosprawnych”.

Wczoraj w Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Najważniejsze zagadnienia, jakie podejmowali jej członkowie dotyczyły bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego na terenie Elbląga, narastającego problemu dopalaczy oraz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom korzystającym z półkolonii i kolonii.

Cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców, podnoszą świadomość ekologiczną i zachęcają elblążan do selektywnej zbiórki odpadów. Mowa oczywiście o Elbląskich Dniach Recyklingu, które swoją kulminację będą miały w najbliższą sobotę (23 maja) podczas festynu ekologicznego pn. "Zamień odpadki na kwiatki". Szczegóły wydarzenia prezentowali dziś w Urzędzie Miejskim Witold Wróblewski prezydent Elbląga oraz Marian Wojtkowski dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów.