Dookoła Jegłownika

alejka

alejka - alejka


Serdecznie zapraszamy do Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu na kolejne spotkanie w Kawiarence Historycznej Clio, które odbędzie się w najbliższy wtorek: 24 listopada 2015 r. o godzinie 17.30, Bulwar Zygmunta Augusta 11 (budynek Gimnazjum).

Naszym gościem honorowym będzie ks. dr Andrzej Kilanowski - inicjator i współautor zbiorowego opracowania „Dzieje Jegłownika i okolic”. Pretekstem do powstania opracowania były obchody 50. rocznicy powołania parafii rzymsko-katolickiej w Jegłowniku (wcześniej, w l. 1641-1945 parafia ewangelicka). Ks. dr Andrzej Kilanowski pełnił wówczas funkcję proboszcza jegłownickiej parafii. Z okazji jubileuszu w 2012 roku odbyła się w Jegłowniku konferencja naukowa. Od razu powstała myśl o opublikowaniu treści wystąpień. Te, już podczas opracowywania zostały wzbogacone o nowe źródła, dotychczas nieznane, pochodzące z archiwum berlińskiego: „Kronika budowy kościoła z 1804 roku”, inwentaryzacja parafii z 1894 roku i kroniki stowarzyszeń oświatowych. W trakcie powstawania dzieła doszły nie tylko nowe źródła, ale także nowe tematy. Z prostej - wydawało się - inicjatywy ks. Andrzeja udokumentowania i poznania dziejów miejsca, w którym się żyje i pracuje, urodziła się publikacja, która nie tylko ukazuje dzieje wsi i jej ośrodka duchowego, jakim był kościół, ale dokument opisujący ten niezwykły skrawek bogatej historii Żuław. Szczególnie cennym dla współczesnych mieszkańców mogą być świadectwa dotyczące powojennej historii Jegłownika.

Autorami artykułów są: Monika Maksymiuk, prof. Wiesław Długokęcki, Kazimierz Cebulak, ks. prof. Wojciech Zawadzki, Danuta Thiel-Melerska, Jerzy Domino, Wiesława Rynkiewicz-Domino, ks. dr Mieczysław Józefczyk i ks. dr Andrzej Kilanowski. Niektórych spośród współautorów mamy nadzieję gościć na spotkaniu w Muzeum.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w Muzeum i wędrówkę po meandrach historii Jegłownika, którego dzieje niegdyś tak ściśle były powiązane z historią Elbląga.

Organizatorzy: PTH O/Elbląg i Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu.
Wstęp wolny.
Wiesława Rynkiewicz-Domino