Elbląski port – czwartym portem RP

Analizując ubiegłoroczne statystyki dotyczące przeładunków w portach polskich, elbląski port znalazł się na czwartym miejscu zaraz po portach mających kluczowe znaczenie dla gospodarki RP. W tym roku port, który jest spółką miejską wypracował prawie 114 tys. złotych zysku.

- Rok 2013 był kolejnym przełomowym rokiem dla elbląskiego portu. Przeładunek towarów w porcie wzrósł o 69% i wyniósł 285.500 ton z czego: import wyniósł 56.800 ton – eksport 228.700 ton – mówił dziś na konferencji prasowej prezydent Elbląga Jerzy Wilk. - Analizując ubiegłoroczne statystyki  przeładunków w portach polskich, elbląski port znalazł się w czołówce zaraz po portach mających podstawowe znaczenie dla gospodarki RP – zakończył prezydent Elbląga.

Głównymi towarami w imporcie był węgiel  55.800 oraz zboże 1.000 ton, natomiast eksport stanowiły materiały budowlane i  cukier  jako towar drobnicowy 228.700 ton.
- Jak widać sytuacja portu co roku się polepsza w związku z tym szacujemy, iż wielkość przeładunków w 2014 roku wzrośnie do 400.000 ton – wskazywał dyrektor elbląskiego portu Arkadiusz Zgliński. - Wychodząc naprzeciw wyzwaniom operatorzy przeładunków na poszczególnych terminalach będą pracowali w systemie 24 godzinnym – dodał dyrektor portu.

Obecnie w elbląskim porcie funkcjonują 4 terminale wraz ze stocznią remontową, elewatorami zbożowymi i terminalami drobnicowymi. Operatorzy portowi i właściciele prywatnych terminali inwestują w infrastrukturę portową zakupując nowy sprzęt do obsługi ładunków, armatorzy zakupują nowe jednostki transportowe. Obecnie w elbląskim porcie funkcjonuje około 12 zestawów barek ( w porównaniu do roku 2010/11 – 4 barki, 2012 – 7 barek).

W ubiegłym roku Zarząd Portu Morskiego Elbląg skierował wnioski do Urzędu Morskiego w Gdyni o pogłębienie toru wodnego do głębokości 3 metrów co pozwoli na wpływanie większych jednostek transportowych i wzrost możliwości transportu. Zostały również skierowane wnioski do starostwa powiatowego o działania modernizacyjne mostu pontonowego na rzece, który stanowi obecnie istotna barierę transportową.

W dalszym ciągu port ubiega się o poszerzenie zakresu kontroli w porcie głownie fitosanitarnych i weterynaryjnych co znacząco wpłynie na wzrost przeładunków i poszerzenie asortymentu towarów.
- Deklarowany wzrost ładunków paszowych i zbożowych to ponad 150.000 ton rocznie. Ponadto wg informacji podmiotów funkcjonujących w elbląskim porcie wzrost ten może być jeszcze wyższy ze względu na możliwość transportu innych towarów w ilości do 300 tyś ton rocznie co stwarza możliwość osiągnięcia poziomu przeładunków w wielkości 700 tysięcy ton o mówił dyrektor elbląskiego portu Arkadiusz Zgliński.  - Należy jednak spełnić pewne warunki aby osiągnąć ten poziom tzn. przede wszystkim zapewnić i przystosować tereny rezerwowe w granicach portu, zapewnić bez przeszkodową żeglugę. Myśląc o dalszym rozwoju portu, Zarząd pozyskał od miasta tereny inwestycyjne pod rozbudowę terminala, złożył propozycje projektu budowy obrotnicy i nowych miejsc cumowniczych wraz z nabrzeżami, które zostały ujęte na liście projektów finansowanych ze środków unijnych w najbliższej perspektywie finansowej oraz  wnioskuje o umożliwienie żeglugi nocnej w celu zwiększenia przepustowości i tym samym zwiększenia wolumenu przeładunków- podkreślał Arkadiusz Zgliński.

Wraz z dalszym rozwojem portu urząd miejski wspiera działania zabezpieczając tereny potencjalnie rozwojowe, promując port podczas zagranicznych misji gospodarczych, a przede wszystkim wspierając w pozyskiwaniu środków unijnych na inwestycje infrastrukturalne.

W planach wieloletnich planowana jest również budowa nowego terminala wraz z nabrzeżami, magazynami, placami składowymi i dostępem do bocznicy kolejowej, co zapisane zostało w dokumencie Strategia Rozwoju Elbląska 2020+. W Strategii znalazły się także takie inwestycje jak: Budowa mostów na rzece Elbląg i Kanale Jagiellońskim wraz z układem komunikacyjnym, budowa bocznicy kolejowej i terminalu nr 2 w porcie morskim w Elblągu oraz budowa obrotnicy dla statków na rzece Elbląg.
Bardzo ważnym aspektem jest reaktywacja turystyki wodnej w tym promowej. Do tego celu konieczne jest podjęcie działań w zakresie objęcia morskich przejść granicznych w Małym Ruchu Granicznym.

Bezwzględnym warunkiem funkcjonowania elbląskiego portu oraz wszystkich portów nad zalewowych jest projekt budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Ta inwestycja również została ujęta w dokumencie dotyczącym Strategii rozwoju naszego miasta.

Przekop wpłynie istotnie  na wykorzystanie istniejącego potencjału, umożliwi bezpośrednią współpracę z portami trójmiejskimi, a także rozwój transportu kabotażowego do innych portów bałtyckich.  Jest to bardzo ważny  temat dla gospodarki kraju i naszego regionu.

Inwestycje zrealizowane i oddane w 2013 roku:
- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta) – inwestycja miejska – rozpoczęta 13.09.2010, oddana do użytku 14.06.2013 (nakłady Urzędu Miejskiego, Fundusz Spójności)

- W ramach Projektu Pętli Żuławskiej zmodernizowano przystań Jachtklubu Elbląskiego

- Obecnie realizowane są inwestycje odnośnie zabezpieczenia przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki od mostu 1000-lecia do mostu kolejowego.

Inwestycje ze strony Zarządu Portu Morskiego dotyczyły przede wszystkim pogłębiania rzeki przy nabrzeżu pasażerskim, modernizacji systemu przeciwpowodziowego i antywłamaniowego na terminalu towarowym, modernizację i zwiększenie mocy sieci elektrycznej na terminalu, posadowienie zbiorników na odpady i wody zęzowe z jednostek, ponadto przeprowadzone zostały naprawy dachów, sieci elektrycznej oraz pozostałe naprawy budowlane na lokalizacjach zarządzanych przez spółkę.
W ramach współpracy międzynarodowej ZPME uczestniczył w misji gospodarczej w Kaliningradzie gdzie prezentowany i promowany był elbląski port.