Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego - Dzień Pracownika Socjalnego

W miniony piątek w Kamieniczkach Elbląskich odbyła się uroczystość z okazji obchodzonego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego. Była to okazja do podziękowania za ciężką pracę i zaangażowanie wszystkim tym, którzy swoje życie zawodowe związali z pomocą drugiemu człowiekowi.

 

Tradycyjnie, podczas uroczystości Prezydent nagrodził pracowników pomocy społecznej, w tym MOPS, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz środowiskowych domów samopomocy. W gronie nagrodzonych znalazło się 38 osób.

"W dniu Waszego święta pragnę przywołać na wstępie bardzo trafne stwierdzenie - sensowna pomoc zmienia coś więcej, niż tylko zewnętrzne okoliczności. Warto abyśmy pamiętali jaki jest cel pomocy – jest nim drugi człowiek i pochylenie się nad jego problemem. Państwo wiedzą to doskonale, że w niesieniu pomocy należy być szczególnie wrażliwym, uwzględniać ludzką godność, znajdując wyjście z trudnej nieraz sytuacji. Codziennie udowadniacie, że macie
w sobie tę wrażliwość, potraficie mierzyć się z problemami i jesteście skuteczni. W Dniu Pracownika Socjalnego w imieniu samorządu Elbląga pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze gratulacje i życzenia. Dziękuję za Państwa dotychczasową pracę
i oddanie w realizowaniu swoich obowiązków. Jestem wdzięczny, że poprzez Państwa działanie, pomoc skutecznie dociera do potrzebujących elblążan. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności w dalszej pracy, a także w życiu osobistym" – zaznaczył Witold Wróblewski Prezydent Elbląga.


Na zadania z zakresu pomocy społecznej w Elblągu przeznaczane jest 59,5 mln złotych, co stanowi ponad 10% całego budżetu miasta. Samorząd realizuje politykę społeczną zarówno poprzez swoje instytucje, jak i we współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi i wreszcie we współpracy z lokalną społecznością. W naszym mieście działają liczne placówki pomocy, zarówno dzienne, jak i całodobowe - ośrodki wsparcia, domy pomocy, placówki opiekuńczo-wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej. Instytucje te zapewniają opiekę i wsparcie osobom starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym, czy dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.

Galeria zdjęć

Lista pracowników placówek pomocy społecznej nagrodzonych w 2016 roku przez Prezydenta Miasta Elbląg


Dyrektorzy

 •     Mirosława Grochalska - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 •     Artur Dąbrowski  - Dom dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta
 •     s. Elzbieta Dąbrowska - Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
 •     Krystyna Grzybicka - Dom Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego 1c

Pracownicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 •     Halina Markowska
 •     Beata Kulesza
 •     Małgorzata Łucka - Ott
 •     Barbara Bobrowska - Wajnert
 •     Julita Łuciw
 •     Joanna Ołoszewska
 •     Małgorzata Pałasz
 •     Anna Wnuk
 •     Teresa Rzodkiewicz
 •     Elżbieta Gut

Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

 •     Dorota Jarzyńska
 •     Izabela Kukuć – Falatyk
 •     Sylwia Gnysińska
 •     Małgorzata Irzyk
 •     Aleksandra Tchórz

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1

 •     Franciszek Dawgul

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2

 •     Agnieszka Kuchta

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3

 •     Małgorzata Marcinek

Dom dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta

 •     Sławomir Żurański

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Saperów 14 d

 •     Weronika Kotlewska

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Bema 8

 •     Ewa Geiger
 •     Małgorzata Jastrzębska

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kasprzaka 10

 •     Justyna Więckowska
 •     Jolanta Bożys

Środowiskowy Dom Samopomocy „Lazarus”

 •     Blanka Kalinowska


Pracownicy Domu  Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego 1c

 •     Anna Szafirowicz
 •     Małgorzata Świercz
 •     Dorota Dragan

Środowiskowy Dom Samopomocy Filia Nr 1

 •     Jadwiga Kubacka
 •     Marta Knitter

Środowiskowy Dom Samopomocy Filia Nr 2

 •     Katarzyna Chuchra
 •     Marzena Sokół

Środowiskowy Dom Samopomocy Filia Nr 3

 •     Ludwika Załuska  
 •     Elżbieta Nike

Ponadto, na wniosek Prezydenta Miasta Witolda Wróblewskiego Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego przyznał nagrodę zespołową  dla Domu Pomocy Społecznej "Niezapominajka" za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.