Innowacyjne Warmia i Mazury

Innowacyjne Warmia i Mazury

Innowacyjne Warmia i Mazury - Innowacyjne Warmia i Mazury

Prezydent Witold Wróblewski wziął dziś udział w konferencji pn. „Innowacyjne Warmia i Mazury. Zdrowe życie – czysty zysk” , która odbyła się w Warszawie.  Organizatorami spotkania byli samorząd województwa warmińsko – mazurskiego oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Celem konferencji była prezentacja regionu Warmii i Mazur, jako pięknego miejsca nie tylko do wypoczynku i rekreacji, ale także miejsca gdzie warto prowadzić biznes, miejsca w którym swoje siedziby zlokalizowały firmy innowacyjne, oraz tworzące rozwiązania dla innych, przede wszystkim z dziedziny szeroko pojętego IT/ICT.

Podczas panelu dyskusyjnego, w którym udział  wzięli: Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin oraz prezydenci trzech największych miast naszego regionu – Witold Wróblewski, Prezydent Elbląga, Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna oraz Tomasz Andrukiewicz dyskutowano między innymi w jaki sposób  samorządowcy mogą wesprzeć lokalne  przedsięwzięcia innowacyjne.
Uczestnicy konferencji mogli również poznać jedną z elbląskich firm z sektora IT– OPEGIEKA. Jej prezes Florian Romanowski przedstawił  prezentację na temat „Nowego wymiaru geoinformacji”