Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej - Dzień Edukacji Narodowej
Wczoraj w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Sewruka odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas spotkania tradycyjnie już Prezydent Witold Wróblewski wręczył nauczycielom nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Uroczystość była przede wszystkim okazją do podziękowana dyrektorom, nauczycielom, pedagogom, a także pracownikom administracji i obsługi za codzienną pracę.


- „W elbląskich szkołach i placówkach kształci się  17 tysięcy młodych ludzi. W naszych szkołach dzieci czują się bezpiecznie,  pracuje z nimi świetnie przygotowana  kadra –uczniowie  dobrze zdają egzaminy, osiągają sukcesy w kraju i za granicą. Na warunki stwarzane dzieciom składa się praca dyrektorów,  nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Edukacja to dla nas wszystkich ogromne zadanie i wielka odpowiedzialność – zależy nam, by tak przygotować naszą młodzież, by odnalazła się na rynku pracy, by realizowała swoje życiowe plany i spełniała zawodowe marzenia. Chcemy dalej kształcić tak, by wiedza i  umiejętności stały się mocnym fundamentem dorosłego życia. Chcemy dalej wychowywać tak, by  wartości takie jak rzetelność, pracowitość i odpowiedzialność budowały siłę  charakteru i pozwalały osiągać sukces. To niełatwe zadanie. W Elblągu nam się to udaje dzięki  codziennej pracy nauczycieli, instruktorów, pracowników administracji i obsługi. I za to serdecznie Państwu dziękuję" – podkreślał Witold Wróblewski Prezydent Elbląga w swoim wystąpieniu. 


Tradycyjnie już podczas uroczystości wręczone zostały nagrody Prezydenta Elbląga za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Otrzymało je 24 nauczycieli. Prezydent pogratulował również wszystkim, którzy na jego wniosek uhonorowanych zostało odznaczeniami i nagrodami państwowymi i resortowymi. Łącznie w gronie tym znalazło się ponad 100 pracowników elbląskiej oświaty.


- „Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluję. Z  gratulacjami i podziękowaniami   proszę przyjąć życzenia wielu sukcesów zawodowych  ale i  wytrwałości  w  codziennej pracy. Życzę  Państwu  szczęścia w życiu  osobistym  - zdrowia , optymizmu i osiągania zamierzonych celów. Niech praca z dziećmi i młodzieżą dostarcza Państwu  wiele satysfakcji. Niech każdy postęp  uczniów będzie nagrodą za włożony wysiłek. Rodzice powierzają Wam swój największy skarb. W waszych rękach spoczywa przyszłość tysięcy młodych mieszkańców Elbląga-jestem o nią spokojny, bo wiem, że na pracowników naszych szkół zawsze można liczyć" – mówił Witold Wróblewski. 


Uroczystość uświetniły występy uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu oraz zespół wokalny ,,Szalone'' z Młodzieżowego Domu Kultur, który otrzymał na Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie GRAND PRIX w kategorii piosenka oraz nominację do udziału w Międzynarodowym Festiwalu „Orfeusz w Italii” w weneckiej Lido di Jesolo, gdzie wyśpiewał II miejsce.
   

Lista nagrodzonych pracowników elbląskij oświaty

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, odznaczeni zostają:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

TOŁWIŃSKI Bogusław Stanisław

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

KRUCZYŃSKA -OLSZEWSKA Anetta

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o nadaniu odznaczeń za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zastają:

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
1.    CIŻ Alina
2.    GRABOWSKA Łucja
3.    KALKA Jolanta Ewa
4.    KOŁODZIEJSKA Maria Anna
5.    KOWALSKA Ewa Maria
6.    LEWANDOWSKA Wiesława
7.    ŁASTÓWKA Ryszard Janusz
8.    MAGOŃ Barbara
9.    MALISZEWSKA Bożena
10.    SEMKÓW Halina Irena
11.    SZWONEK Aleksandra
12.    TUCHOLSKA Jolanta
13.    UHRYN Barbara
14.    WERBOWA Danuta Zofia


MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
1.    ANDRZEJCZYK Monika
2.    ANISZEWSKA Ewa
3.    ANTOSIK Renata
4.    BIELECKA Marzena Iwona
5.    FILIPOWICZ Ewa
6.    IWANOWSKA-ZYCH Dorota
7.    MAZUŚ Janina
8.    OTŁOWSKA Marzena Małgorzata
9.    PIETRAS Przemysław
10.    STANECKA Małgorzata Barbara
11.    SUTUŁA Joanna Agata
12.    SZOCIK Dorota
13.    TROJAKOWSKI Jarosław 


MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
1.    ADRYJANEK Magdalena Agnieszka

Prezydent Witold Wróblewski, za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przyznał nagrodę Prezydenta Miasta 24 nauczycielom:


    Dyrektorzy:
1.   Danuta        Pacek                 Przedszkole nr 8
2.   Katarzyna    Sokolnicka           Przedszkole nr 19
3.   Jolanta        Murgrabia            Przedszkole nr 31
4.   Hanna         Szuszkiewicz        Szkoła Podstawowa nr 4
5.   Izabela        Milusz                 Szkoła Podstawowa nr 16
6.   Anna          Śledzińska            Zespół Szkół nr 2
7.   Jan            Zaborowski           III Liceum Ogólnokształcące
8.   Maria          Dobosz                Zespół Szkół Gospodarczych
9.   Mariusz       Bachanek             Zespół Szkół Mechanicznych
10.  Dorota        Bajor                  Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług
11.  Barbara       Ciechorska          Zespół Szkół Zawodowych nr 1
12.  Romuald      Mackojć              Centrum Kształcenia Praktycznego
13.  Urszula       Walentynowicz     Bursa Szkolna nr 4
14.  Stanisław    Szczepański         Międzyszkolny Ośrodek Sportowy


Nauczyciele
1.    Katarzyna  Ostaszkiewicz          Przedszkole nr 4
2.    Ewa   Barcikowska-Bielska         Szkoła Podstawowa nr 4
3.    Ewa Barbara   Szymaniec          Szkoła Podstawowa nr 12
4.    Karolina   Witkowska                Szkoła Podstawowa nr 16
5.    Paulina  Niziurska - Fudyma       Szkoła Podstawowa nr 19
6.    Hanna    Blendowska                Szkoła Podstawowa nr 21
7.    Hanna    Pietras                      Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
8.    Mariola Marzanna Bojanowska    Zespół Szkół Gospodarczych
9.    Mariola Agata Mątowska           Zepół Szkół Gospodarczych
10.   Anna Monika  Krygier               Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2    

Na wniosek Prezydenta Miasta Elbląga elbląskim dyrektorom zostały przyznane Nagrody Ministra Edukacji Narodowej:
1)    Beacie  Trochowskiej            Przedszkole nr 17
2)    Dorocie  Chechłowskiej          Przedszkole nr 21
3)    Hannie   Szuszkiewicz           Szkoła Podstawowa nr 4
4)    Sylwestrowi  Stanickiemu      IV Liceum Ogólnokształcące
5)    Marii   Dobosz                     Zespół Szkół Gospodarczych
6)    Barbarze  Ciechorskiej          Zespół szkół Zawodowych nr 1.

Minister Edukacji Narodowej, na wnioski dyrektorów szkół, przyznał nagrodę 9 nauczycielom:
1)    Helenie    Szakajło        Szkoła Podstawowa nr 12
2)    Aldonie    Iwko            Szkoła Podstawowa nr 15
3)    Urszuli        Myk            Szkoła Podstawowa nr 15
4)    Bogusławowi    Tołwińskiemu         Szkoła Podstawowa nr 16
5)    Agnieszce     Antoniuk-Rumak     Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
6)    Katarzynie     Cybulskiej         Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
7)    Hannie     Pietras         Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
8)    Beacie     Karpińskiej         Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
9)    Katarzynie     Panicz             Młodzieżowy Dom Kultury.

Informujemy także, że w bieżącym roku złożonych zostało 69 wniosków o nagrodę Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, w tym wnioski dla 13 dyrektorów szkół i placówek. Nagrodę otrzymało 3 nauczycieli:
1)    Hanna Szuszkiewicz         dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
2)    Bożena Strawa-Cieślak        nauczyciel Zespołu Szkół nr 2
3)    Bogusław Tołwiński         nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 16

Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczonych zostało natomiast 41 osób, w tym 5 dyrektorów szkół (placówek).