Konkurs na opracowanie koncepcji rewitalizacji kąpieliska miejskiego rozstrzygnięty!

Sąd Konkursowy oceniający prace w konkursie na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rewitalizacji otwartego kąpieliska miejskiego w Elblągu w ramach realizacji I etapu EUROPARKU dokonał rozstrzygnięcia konkursu, które zostało zatwierdzone przez Prezydenta Elbląga - Kierownika Organizatora Konkursu.

 

I nagrodę w wysokości 15 000 pln oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, o której mowa w Rozdziale XIV ust.3 Regulaminu Konkursu otrzymuje praca oznaczona numerem

250423 autorstwa Architekci PL Jerzy Hnat, GLIWICE, Polska

za czytelną, osiową kompozycję zagospodarowania i zabudowy terenu, ciekawą rewitalizację historycznej niecki basenu oraz  ciągu rekreacyjnego wzdłuż rzeki Kumieli, jako elementu powiązania z  Europarkiem, prawidłową lokalizację zespołu basenów, racjonalne i efektywne  rozwiązanie gospodarki wodnej w basenach oraz energooszczędność.

Ex aequo III nagrodę w wysokości po 10 000 pln otrzymują prace oznaczone numerami:

569882 autorstwa   EURO-PROJEKT Grzegorz Latecki, ELBLĄG, Polska
za szczególnie bogaty program funkcjonalno-użytkowy adresowany do różnych grup wiekowych, za oryginalną, pomysłową kompozycję zagospodarowania historycznej niecki  basenu oraz wyróżniający się poziom projektu

167189 autorstwa  AGS Architects International B.V., HEERLEN, Holandia
za oryginalność i pomysłowość rozwiązań struktury funkcjonalno-przestrzennej, najciekawsze rozwiązanie zintegrowanych obszarów użyteczności publicznej, wysoki poziom architektury i urbanistyki

101100 autorstwa Maciej Kaufman, WARSZAWA, Polska
                                  Marcin Maraszek, WARSZAWA, Polska
                                  Tomasz Stanisławczyk, GDAŃSK, Polska
za najciekawszą koncepcję krajobrazowo-urbanistyczną, integrację funkcji  kąpieliska z terenem przyległym i obszarem Europarku, racjonalne rozwiązanie północnej pierzei niecki basenu.

Wyróżnienie honorowe otrzymuje praca oznaczona numerem 14079 autorstwa Only if Architecture, NOWY JORK, Stany Zjednoczone
za nowatorski pomysł zagospodarowania historycznej niecki basenu, atrakcyjny, bardzo bogaty program funkcjonalno-użytkowy oraz profesjonalne rozwiązania technologiczne.

Z nagrodzonymi i wyróżnionymi pracami konkursowymi mieszkańcy będą mogli się zapoznać podczas wystawy pokonkursowej, która od jutra - 11 października (od godz. 16.00) będzie dostępna w budynku Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” przy ul. Moniuszki 25 w Elblągu. Wystawa będzie czynna do 25 listopada 2016 roku.
Wszystkie prace konkursowe dostępne są na stronie internetowej Organizatora Konkursu pod linkiem: http://www.planowanie.umelblag.pl/?q=konkursbasen

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie http://www.planowanie.umelblag.pl/?q=konkursbasen