Dalsza przebudowa ul. Płk. Dąbka ze schetynówek?

ul. Płk. Dąbka
Jutro tj. 15 września Prezydent Witold Wróblewski złoży kolejny wniosek o dofinansowanie do rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Tym razem dotyczy on projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej”.

Zadania ujęte we wniosku są kontynuacją odnowy ulicy Płk. Dąbka, prowadzonej obecnie w ramach tzw. weekendowych remontów dróg. Obejmują one następujący zakres rzeczowy:
1.    wymianę i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinkach ul. Płk. Dąbka
2.    przebudowę ulicy w obszarze zjazdu do realizowanego budynku sądu
3.    przebudowę ulicy w obszarze skrzyżowania ul Płk. Dąbka z ul. Cichą i ul. Brzozową  
4.    przebudowę ulicy w obszarze skrzyżowania ul Płk. Dąbka z ul. Pionierską.

Szacunkowy koszt planowanej inwestycji wynosi 2  134 000 zł, z czego  50% czyli 1,067 000 zł pochodzić ma z dofinansowania. Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Elblągu, które przeznacza na ten cel 110 000 zł.

W ubiegłym roku w ramach tzw. schetynówek Prezydent pozyskał dofinansowanie na trwającą obecnie przebudowę ul. Konopnickiej i skrzyżowania ul. Konopnickiej i Niepodległości na rondo.