Budowa nowej trakcji tramwajowej coraz bliżej

Budowa nowej trakcji tramwajowej coraz bliżej

Budowa nowej trakcji tramwajowej coraz bliżej - Budowa nowej trakcji tramwajowej coraz bliżej
W dniu dzisiejszym Prezydent Witold Wróblewski złożył  wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu” w ramach RPO dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

- „Projekt jest kontynuacją przebudowy ul. 12 Lutego leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 504 i ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej transportu miejskiego oraz rozwój zrównoważonego transportu publicznego. Chcemy stworzyć bogatszą ofertę transportu miejskiego. Będzie to najkrótsza droga łącząca dzielnice północnych z południowymi. Wniosek, który złożyliśmy dotyczy tylko i wyłącznie budowy infrastruktury. Nie wchodzi w to zakup taboru, gdyż takiej możliwości Regionalny Program Operacyjny w tym konkretnym działaniu w ramach ZIT nie przewiduje” – zaznaczył Prezydent Witold Wróblewski.  

Złożony projekt przewiduje:
•    budowę układu torowego wraz z odwodnieniem w ul. Gen. Grota-Roweckiego i ul. 12 Lutego,
•    budowę peronów przystanków tramwajowych oraz przebudowę przejść dla pieszych i innych elementów wyposażenia systemu drogowego,
•    budowę i przebudowę sygnalizacji świetlnej w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu
•    budowę sieci trakcyjnej w ul. Gen. Grota-Roweckiego i ul. 12 Lutego,
•    budowę kabli trakcyjnych zasilających i powrotnych,
•    przebudowę stacji prostownikowej przy ul. Szpitalnej,
•    wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
•    wykonanie zieleni przydrożnej w formie trawników.

Wartość całkowita projektu: 13 436 104,84 PLN
Wnioskowane dofinansowanie: 9 398 443,63 PLN (85% dofinansowania)
Wkład własny: 1 658 548,88 PLN

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.4 Zrównoważony transport miejski Poddziałania 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis

W poniedziałek ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania. Do 27 września czekamy na oferty. Szczegóły zamówienia znajdują się na stronie http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/41834