Rozmowy prezydenta z pracownikami miejskich szpitali

spotkanie w szpitalu

spotkanie w szpitalu - spotkanie w szpitalu

Prezydent Witold Wróblewski po raz kolejny spotkał się dziś z pracownikami Szpitala Miejskiego przy ul. Żeromskiego oraz Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Komeńskiego. Podczas spotkania Prezydent zaprezentował załogom wypracowaną, docelową koncepcję połączenia obu placówek. Omówiony został również przygotowany pakiet socjalny oraz propozycja Prezydenta dotycząca rozwiązania trudnej sytuacji finansowej szpitala przy ul. Żeromskiego poprzez między innymi przejęcie ponad 7,5 mln złotych zobowiązań wymagalnych.


- „Chciałbym raz jeszcze stanowczo zdementować pogłoski oraz zapewnić Państwa, że nie ma mowy o prywatyzacji, czy komercjalizacji Szpitala Miejskiego. To nie wchodzi w grę i proszę być spokojnym. Zapewniam również Państwa, że zaproponowane rozwiązanie nie wiąże się ze zwolnieniami pracowników. Ograniczenie zatrudnienia odbywać się będzie jedynie poprzez przejścia na emeryturę oraz nie przedłużenia umów zawartych na czas określony. Łącznie dotyczy to 16,5 etatów, na ponad 650 umów o pracę w obu placówkach” – podkreślał podczas spotkań Prezydent Witold Wróblewski.


Przygotowana przez Prezydenta propozycja połączenia obu placówek poddana zostanie głosowaniu podczas wtorkowej sesji Rady Miejskiej.

spotkanie w szpitalu

spotkanie w szpitalu - spotkanie w szpitalu