Pracują nad połączeniem szpitali

Zespół ds. połączenia szpitali
Wczoraj popołudniu w Urzędzie Miejskim odbyło się pierwsze posiedzenie powołanego przez Prezydenta Witolda Wróblewskiego zespołu ds. optymalizacji funkcjonowania miejskich szpitali.

 

Prace dotyczące dalszego funkcjonowania elbląskich miejskich szpitali trwają od lipca ubiegłego roku. Na podstawie przeprowadzonych z dyrektorami obu placówek analiz przygotowana została propozycja połączenia Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II i Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego. To niezbędne działanie w celu wzmocnienia obu szpitali.

Zadaniem powołanego zespołu będzie wypracowanie konkretnego modelu funkcjonowania podmiotu działalności leczniczej na bazie obu placówek, który gwarantować będzie wysoką jakość usług medycznych mieszkańcom Elbląga i okolic. Zgodnie z zapowiedziami Prezydenta Witolda Wróblewskiego w skład zespołu weszli członkowie Rad Społecznych szpitali, ich dyrektorzy, lekarze, przedstawiciele związków zawodowych oraz pracownicy Urzędu Miejskiego.


Podczas wczorajszego, organizacyjnego posiedzenia omówiono harmonogram podjętych wcześniej działań zmierzających do konsolidacji placówek, jak również zaplanowane działania do czasu podjęcia uchwały przez Radę Miejską w sprawie połączenia szpitali. Wszyscy członkowie zespołu otrzymali  również do zapoznania się materiały analityczne, w tym: dwie propozycje  modelu funkcjonowania połączonych szpitali, opinię NFZ Oddział w Olsztynie na temat zaproponowanych modeli, ekspertyzę zewnętrznej kancelarii prawnej dot. konsolidacji placówek oraz szczegółowe informacje dotyczące aktualnej sytuacji finansowej obu szpitali i miasta. Następne posiedzenie zespołu odbędzie się w przyszłym tygodniu. Do tego czasu członkowie zespołu mogą zgłaszać swoje uwagi, wnioski i pytania do otrzymanych materiałów, które zostaną wykorzystane w dalszych pracach.

Zespół ds. połączenia szpitali

Zespół ds. połączenia szpitali

Zespół ds. połączenia szpitali

Zespół ds. połączenia szpitali

Zespół ds. połączenia szpitali

Zespół ds. połączenia szpitali