Spotkanie z seniorami

Spotkanie z seniorami

Spotkanie z seniorami - Spotkanie z seniorami

W Kamieniczkach Elbląskich odbyło się spotkanie Prezydenta Witolda Wróblewskiego z seniorami. Wzięli w nim udział między innymi przedstawiciele Klubów seniora, działających przy spółdzielniach mieszkaniowych i parafiach, Związku Emerytów i Rencistów, sekcji emerytów działających przy związkach zawodowych, środowisk kombatanckich, a także instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom starszym.


Podczas spotkania Prezydent Witold Wróblewski przedstawił aktualną sytuację w mieście. Było ono również okazją do podsumowania podejmowanych w 2015 roku działań na rzecz seniorów w naszym mieście.

 


„W ubiegłym roku między innymi pracownicy socjalni odwiedzili 721 osób z okazji jubileuszu 85, 90, 95, 100 i każdych następnych urodzin. 137 000 zł przeznaczyliśmy na działalność Uniwersytetu III Wieku. W czerwcu przygotowana została Elbląska Karta Seniora – system ulg dla osób powyżej 60 roku życia. Aktualnie mamy 16 partnerów – podkreślał Prezydent. Wiele tych działań wynikało z Waszej inicjatywy. Za tę aktywność pragnę Państwu serdecznie podziękować” – mówił Witold Wróblewski.


O aktywności seniorów świadczy również działalność Elbląskiej Rady Seniorów, która powstała w 2012 roku, jako jedna z pierwszych w kraju.


- „W ubiegłym roku zakończyliśmy projekt pt. „Udostępnienie i zagospodarowanie Parku Modrzewie dla osób starszych” w ramach ogólnopolskiego konkursu „ZOOM na rady seniorów”.  Podczas realizacji projektu podejmowanych było wiele inicjatyw, w tym warsztaty, spotkania, pikniki. Dokonania w ramach tego projektu prezentowane były podczas krajowej konferencji Rad Seniorów w Warszawie” – podkreślała Teresa Urban Przewodnicząca Elbląskiej Rady Seniorów oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. seniorów.


Spotkanie było także okazją do dyskusji nad kolejnymi inicjatywami, w tym monitorowaniu miejsc przyjaznych seniorom, wprowadzeniu tzw. „Koperty życia seniorów”, czy kampaniach społecznych, które będą przeprowadzane w naszym mieście, aby uchronić osoby starsze przez oszustami. To bardzo ważne działania, zważywszy na fakt, iż na koniec 2015r. w Elblągu zameldowanych było 29 313 osób w wieku 60+, co stanowi 24,9% liczby mieszkańców miasta.


Spotkanie Prezydenta z seniorami umiliły występy artystyczne uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu.

Spotkanie z seniorami

Spotkanie z seniorami - Spotkanie z seniorami

Spotkanie z seniorami

Spotkanie z seniorami - Spotkanie z seniorami

Spotkanie z seniorami

Spotkanie z seniorami - Spotkanie z seniorami

Spotkanie z seniorami

Spotkanie z seniorami - Spotkanie z seniorami

Spotkanie z seniorami

Spotkanie z seniorami - Spotkanie z seniorami

Spotkanie z seniorami

Spotkanie z seniorami - Spotkanie z seniorami