Godziny pracy Urzędu Miejskiego 24 i 31 grudnia

Urząd Miejski

Urząd Miejski - Urząd Miejski


Informujemy, że 24 grudnia (Wigilia) i 31 grudnia (Sylwester) Urząd Miejski pracował będzie jak we wszystkie dni powszednie. Wyjątek stanowić będzie Referat Obsługi Kierowców, mieszczący się przy Placu Dworcowym, który w tych dwóch dniach czynny będzie tak, jak wszystkie Departamenty Urzędu, tj. w godz. 7.30-15.30.

Od 4 stycznia 2016 roku (poniedziałek) Referat Obsługi Kierowców pracował będzie już w swoich podstawowych godzinach, tj. od 8 do 16.