Rusza przebudowa ulic: Winnickiej, Iławskiej i Sosnowej

Rozpoczynają się prace związane z przebudową jezdni ulic Winnickiej i Iławskiej oraz remont cząstkowy ulicy Sosnowej w Elblągu. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TUGA. Przebudowa jezdni ulic Winnickiej i Iławskiej będzie polegała na wykonaniu wzmocnienia jezdni warstwami betonu asfaltowego oraz utwardzeniu pobocza z kruszywa. Na wjazdach do posesji będzie wykonana regulacja istniejących dojść oraz zjazdów w niezbędnym zakresie.
Remont cząstkowy ulicy Sosnowej będzie polegał na miejscowej rozbiórce starych, zniszczonych płyt typu Yomb i ułożeniu nowych płyt oraz regulacji istniejących płyt ażurowych w niezbędnym zakresie.
Zgodnie z umową prace mają zostać wykonane do  20 listopada 2015 r. Koszt robót wynosi  111 785,33 zł.