Rozpoczyna się przebudowa mostu Unii Europejskiej

Firma MOSTY KUJAWY wykona naprawę urządzeń dylatacyjnych na moście Unii Europejskiej. Dziś podpisana zostanie umowa na realizację inwestycji. Jeszcze w tym tygodniu wykonawcy przekazany zostanie teren budowy.
Na zakres robót, będących przedmiotem zamówienia, składa się: wykonanie robót budowlanych polegających na odnowie urządzeń dylatacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi i konserwacyjno – utrzymaniowymi, obsługa geodezyjna inwestycji wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej oraz wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót i oznakowanie robót. Zgodnie z umową prace mają zostać wykonane do 25 listopada br. Koszt inwestycji to 669 381,83 zł.