25-lecie elbląskiego samorządu

 25-lecie elbląskiego samorządu Wczoraj w Bibliotece Elbląskiej odbyła się gala z okazji jubileuszu 25-lecia samorządu. W uroczystości udział wzięli między innymi parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, prezydenci Elbląga oraz radni wszystkich kadencji, przedstawiciele duchowieństwa, szkolnictwa, służb mundurowych, czy instytucji miejskich. Gala była przede wszystkim okazją do podsumowania dokonań naszego miasta w ostatnim ćwierćwieczu oraz podziękowania tym, którzy przyczynili się do rozwoju lokalnej społeczności.

 - Dzięki reformie samorządowej z 1990 roku mieszkańcy zyskali możliwość współdecydowania o tym, jak wygląda ich najbliższa okolica, jakie są potrzeby i w jaki sposób powinny być dzielone samorządowe pieniądze. Mimo, że w ciągu ostatniego dwudziestopięciolecia, w wyniku zmian administracyjnych, Elbląg utracił swoją wojewódzką rangę, jestem pewien, że wykorzystaliśmy swoją szansę rozwojową. To był okres dynamicznych przemian w naszym mieście.  Elbląg jest miastem przyjaznym dla mieszkańców i turystów. Troską kolejnych władz samorządowych było i jest zapewnienie coraz lepszej jakości życia w każdej sferze, od budownictwa mieszkaniowego, komunikacji, przez edukację, zdrowie, pomoc społeczną po kulturę – podkreślał w okolicznościowym wystąpieniu Prezydent Elbląga Witold Wróblewski. Prezydent zwrócił również uwagę na coraz większe obciążenie samorządów -  My samorządowcy mamy wiele uwag do władzy centralnej, jak  choćby to, że dzieli się kolejnymi zadaniami z samorządami, nie zwiększając na te zadania środków finansowych. Na co dzień doświadczamy tego zarządzając oświatą. Gdyby nie dofinansowanie ze strony samorządu, nie było by dziś dobrej edukacji. Przejmujemy opiekę zdrowotną, ale co roku musimy drżeć o odpowiedni poziom finansowania. Problemem są też jakość i liczba uchwalanych przepisów, dotyczących na przykład gospodarki mieszkaniowej,  czy pomocy społecznej. Mam nadzieję, że postulaty samorządowców będą dostrzegane nie tylko przy okazji naszego święta.

W ciągu 25 lat w Radzie Miejskiej zasiadało ponad stu sześćdziesięciu samorządowców, z czego spora grupa była wybierana wielokrotnie. Są to ludzie z dużą wiedzą i doświadczeniem, zaangażowani w rozwiązywanie problemów mieszkańców i dbający o zrównoważony rozwój miasta. Spośród radnych najdłuższy staż samorządowy mają – Jerzy Wilk, Janusz Nowak, Zdzisław Olszewski, Marek Pruszak, Sławomir Kula, Andrzej Tomczyński i Juliusz Dziewałtowski-Gintowt. Najdłużej, bo trzy kadencje prezydentem Elbląga był Henryk Słonina. Jego poprzednikami byli: Witold Gintowt-Dziewałtowski i Józef Gburzyński, a następcami – Grzegorz Nowaczyk, Jerzy Wilk i aktualnie Witold Wróblewski. Jak w ciągu tych lat zmieniło się miasto? Można to było zobaczyć w filmie zatytułowanym  „Elbląg – 25 lat Samorządu”, zrealizowanym przez Telewizję Elbląską.

Podczas uroczystości osobom, które przyczyniły się w ostatnim ćwierćwieczu do rozwoju naszego miasta, wręczone zostały przez Prezydenta Witolda Wróblewskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Wilka wyróżnienia „Za zasługi dla Elbląga”  Otrzymali je przedsiębiorcy, dyrektorzy firm i instytucji, byli i obecni radni, długoletni urzędnicy, przedstawiciele nauki, kultury i elbląskich stowarzyszeń. (Lista wyróżnionych znajduje się poniżej).

Uczestnicy Gali wysłuchali również okolicznościowych wykładów. Pierwszy – na temat Samorząd – Uczelnia wygłosił prof. Zbigniew Walczyk – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, kolejny prof. Cezary Obracht – Prądzyński – Prorektor Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej, na temat „Samorząd między państwem a obywatelem. Refleksja jubileuszowa”.

Jubileusz uświetnił koncert w wykonaniu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.

Wyróżnienia „Za zasługi dla Elbląga otrzymali:

Na wniosek prezydenta Elbląga: Piotr Żuchowski (wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego), Marian Podziewski (wojewoda warmińsko-mazurski), Maciej Bukowski (konsul honorowy Mołdawii), ks. Stanisław Błaszkowski (proboszcz parafii św. Mikołaja), Paweł Olechnowicz (prezes Grupy Lotos), Roman Korzeniowski (dyrektor Browaru w Elblągu), Halina Czarnecka (dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku), Leszek Wójcik (przedsiębiorca), Jerzy Baczyński (redaktor naczelny „Polityki”), Zdzisław Gdaniec (przedsiębiorca), Bogdan Szymanowski (dyrektor Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu).

Na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej: Anna Szyszka (była radna i wojewoda warmińsko-mazurski), Halina Sałata (radna kilku kadencji), Bożena Malz (długoletni pracownik samorządowy), Maria Kosecka (radna kilku kadencji), Czesław Dębski (były radny i wieloletni dyrektor browaru), Zdzisław Dubiella (radny i rektor Elbląskiej Uczelni Ekonomiczni-Humanistycznej), Tadeusz Chmielewski (nauczyciel, były wiceprezydent Elbląga), Ryszard Tomczyk (pisarz, krytyk, malarz, honorowy obywatel Elbląga), Karol Nawrocki (IPN w Gdańsku), Ryszard Mytych (przedsiębiorca), Michał Waluk (przedsiębiorca). Pośmiertnie: Dariusz Waldziński (był radny i wiceprezydent Elbląga, pracownik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego).

Na wniosek klubu radnych PO: Elżbieta Gelert (posłanka, wieloletnia radna, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego), Grażyna Kluge (była radna, wicewojewoda warmińsko-mazurski), Jacek Protas (były marszałek, obecnie marszałek województwa warmińsko-mazurskiego), Antoni Czyżyk (radny, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich Światowid), Jerzy Wcisła (radny, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, dyrektor elbląskiego biura Urzędu Marszałkowskiego), Wojciech Macijewicz (prezes Klastra Mebel Elbląg), Juliusz Marek (założyciel Telewizji Elbląskiej).

Na wniosek klubu radnych SLD: Leokadia Prokurat (radna w latach 1998-2002, była przewodnicząca elbląskiego oddziału Ligi Kobiet Polskich), Anna Szczepańska (prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód), Henryk Horbaczewski (były radny miejski i wojewódzki, wieloletni dyrektor IV LO), Józef Nowicki (prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Elblągu), Bogdan Frieske (prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzielnic Próchnik, Krasny Las i Okolic), Aleksander Kozłowicz (prezes zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.