Święto Straży Granicznej

Prezydent Witold Wróblewski wziął udział w obchodach Święta Straży Granicznej. Uroczystość była okazją do podsumowania dotychczasowej działalności oraz wręczenia nagród i awansów na wyższe stopnie. Obchody rozpoczął pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Honorowej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu.

W elbląskim oddziale Straży Granicznej pracuje 60 funkcjonariuszy i dwóch pracowników cywilnych. Placówka prowadzi działalność na terenie Elbląga oraz powiatów: elbląskiego, malborskiego, sztumskiego, kwidzyński. Obsługuje również morskie przejścia graniczne w Elblągu i Fromborku. Do najważniejszych zadań formacji należy ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego, przeciwdziałanie nielegalnej migracji i zwalczanie przestępczości o charakterze transgranicznym.

- Z okazji obchodów Święta Straży Granicznej wszystkim pogranicznikom z Elbląga i regionu pragnę przekazać najserdeczniejsze życzenia oraz słowa uznania za codzienny trud i poświęcenie. Stoicie na straży ważnego odcinka granicy naszego Państwa, będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Zobowiązuje to do aktywnych działań na rzecz jej zabezpieczenia. Funkcjonariusze Straży Granicznej są też otwarci na lokalną społeczność. Dowodzę tego różnorodne kampanie społeczne, współpraca ze szkołami. Za te wspólnie realizowane przedsięwzięcia w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” pragnę Państwu serdecznie podziękować – podkreślał podczas uroczystości Prezydent Witold Wróblewski.

Elblążanie będą mogli zapoznać się z pracą Straży Granicznej podczas festynu służb mundurowych, który odbędzie się 22 maja na placu między ulicą Królewiecką i al. Piłsudskiego.